Tham gia

1. Đăng ký dịch vụ


2. Cách thức sử dụng

- Khách hàng cần truy cập web/wapsite của dịch vụ tại địa chỉ http://khoahocvui.mobifone.vn để nhận nội dung tin tức và câu hỏi/ trả lời câu hỏi ứng với gói tin đã đăng ký.

- Khi truy cập web/wapsite của dịch vụ:

+ Hệ thống yêu cầu khách hàng thực hiện đăng ký/ đăng nhập để có thể sử dụng tất cả các tính năng của dịch vụ

+ Trường hợp khách hàng chưa thực hiện đăng ký/ đăng nhập, khách hàng không thể sử dụng được các nội dung trong mục “Tin tức” & ”Câu hỏi”.

+ Để thực hiện đăng nhập, khách hàng cần nhập số điện thoại đã đăng ký sử dụng một hoặc các gói tin của dịch vụ và mật khẩu OTP mà hệ thống gửi về máy điện thoại của khách hàng.

- Trường hợp khách hàng sử dụng kết nối data (3G/4G/GPRS/EDGE) của MobiFone truy cập wapsite của dịch vụ, hệ thống sẽ tự động nhận diện được số điện thoại của khách hàng, khi đó:

+ Hệ thống tự động thực hiện đăng nhập cho khách hàng, áp dụng với trường hợp khách hàng đã đăng ký một hoặc nhiều gói tin của dịch vụ.

+ Nếu khách hàng chưa đăng ký gói tin nào của dịch vụ, khách hàng không thể sử dụng được các nội dung trong mục “Tin tức” và “Câu hỏi”. Khi khách hàng truy cập nội dung này, hệ thống sẽ tự động chuyển khách hàng tới trang yêu cầu đăng ký gói tin.

- Nội dung tin tức trên web/wapsite của dịch vụ đều đặn được cập nhật mới hàng ngày, nội dung tin mới nhất sẽ được hiển thị ở trên cùng.

- Đối với nội dung câu hỏi:

+ Hàng ngày, hệ thống tự động cập nhật câu hỏi mới ứng với gói tin “Khoa học vui” lên web/wapsite dịch vụ.

+ Gói tin “Thiên văn” không có câu hỏi.

+ Thời gian khách hàng bắt đầu nhận và có thể trả lời câu hỏi trên web/wapsite dịch vụ từ 8h00 đến 23h59:59 hàng ngày. Sau thời gian này, hệ thống sẽ không bảo lưu, không thực hiện cộng dồn đối với những câu hỏi khách hàng chưa trả lời.

+ Câu hỏi được định dạng dưới hình thức trắc nghiệm 02 đáp án.

+ Hệ thống hỗ trợ khách hàng trả lời câu hỏi qua kênh SMS. Để trả lời câu hỏi, khách hàng thực hiện như sau:

STT

Kênh trả lời

Cách thức thực hiện

1

Qua Website/wapsite

Khách hàng truy cập Website/wapsite dịch vụ tại địa chỉ http://khoahocvui.mobifone.vn, thực hiện đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

2

Qua SMS

Soạn 1 hoặc 2 gửi 9595