Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Tên giải

Giải thưởng

Giá trị/giải

(VND)

Số lượng giải

Thành tiền

(VND)

1

Giải Vàng

Thẻ data MobiFone 1Gb

10.000

14.800(*)

148.000.000

2

Giải Tháng

Tiền mặt

5.000.000

03

15.000.000

3

Giải Chung cuộc

1 Lượng vàng SJC 9999

37.000.000

01

37.000.000

Tổng

14.804

200.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./.)

Lưu ý:

- Thẻ data MobiFone là một chuỗi số trực tuyến (Code) được gửi tới khách hàng qua tin nhắn. Khách hàng sử dụng Code để nạp data. Lưu lượng MobiFone có thời hạn sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày khách hàng kích hoạt. Khách hàng sẽ bấm trực tiếp trên bàn phím *090*9*mã-thẻ-data# để nạp thẻ vào tài khoản. Ban tổ chức chương trình sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mã thẻ data đã bị sử dụng do lỗi từ phía khách hàng.

- (*) Số lượng giải thưởng có thể thay đổi so với dự kiến, phụ thuộc số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện.