Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Loại giải

Giải thưởng

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải chung cuộc

5 Lượng vàng SJC

180.600.000

01

180.600.000

2

Giải tháng

Tiền mặt

30.000.000

03

90.000.000

3

Giải nhất ngày (01 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

200.000

90

18.000.000

4

Giải nhì ngày

(05 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

450

45.000.000

Tổng cộng

571

333.600.000

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng./.)